Golden Town Hotel – Việt Nam

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Duong 1, Sapa, Việt Nam
Số điện thoại 0868 238 168
Trang web
Tọa độ 22.339.817, 10.385.427.089.999.900

 


Giờ làm việc của Golden Town Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Golden Town Hotel là:

Golden Town Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Golden Town Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Hương Sen - Phường 1