Gong Cha Giảng Võ – Giảng Võ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ D2 P. Giảng Võ, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 024 3201 2828
Trang web http://www.gongcha.com.vn/
Tọa độ 21.025.711.599.999.900, 10.582.198.939.999.900

 


Địa chỉ Gong Cha Giảng Võ ở đâu?

D2 P. Giảng Võ, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của Gong Cha Giảng Võ như thế nào?

Giờ làm việc của Gong Cha Giảng Võ là: Thứ Bảy:[09:30-21:30], Chủ Nhật:[09:30-21:30], Thứ Hai:[09:30-21:30], Thứ Ba:[09:30-21:30], Thứ Tư:[09:30-21:30], Thứ Năm:[09:30-21:30], Thứ Sáu:[09:30-21:30]

Gong Cha Giảng Võ có website không?

Địa chỉ trang web của Gong Cha Giảng Võ là: http://www.gongcha.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Snow Tea Coffee - 21 Ly Thai To Bac Ninh - Đại Phúc