Green Bay Ha Long Hotel – Bãi Cháy

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Số mm2 – 10 khu Sun Plaza, Hạ Long, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0868 002 983
Trang web
Tọa độ 209.460.515, 10.703.556.069.999.900

 


Địa chỉ Green Bay Ha Long Hotel ở đâu?

Số mm2 – 10 khu Sun Plaza, Hạ Long, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Green Bay Ha Long Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Green Bay Ha Long Hotel là:

Green Bay Ha Long Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Green Bay Ha Long Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Alana Beach Hotel - Lộc Thọ