Green Hill Homestay – Restaurant – Coffee – P. Quang Trung

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 529 A Nguyễn Văn Linh, P. Quang Trung, Hà Giang, 310000, Việt Nam
Số điện thoại 091 216 83 05
Trang web https://www.facebook.com/Homestaybungalow/
Tọa độ 228.508.858, 10.501.161.239.999.900

 


Địa chỉ Green Hill Homestay - Restaurant - Coffee ở đâu?

529 A Nguyễn Văn Linh, P. Quang Trung, Hà Giang, 310000, Việt Nam

Giờ làm việc của Green Hill Homestay - Restaurant - Coffee như thế nào?

Giờ làm việc của Green Hill Homestay – Restaurant – Coffee là:

Green Hill Homestay - Restaurant - Coffee có website không?

Địa chỉ trang web của Green Hill Homestay – Restaurant – Coffee là: https://www.facebook.com/Homestaybungalow/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Ngự Bình - Tân An