Green Hotel Quy Nhơn – Cách biển 200m – Nguyễn Văn Cừ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 08 Chương Dương, Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định 55000, Việt Nam
Số điện thoại 0256 3535 349
Trang web http://www.greenhotelquynhon.com/
Tọa độ 1.375.274, 1.092.142.937

 


Địa chỉ Green Hotel Quy Nhơn - Cách biển 200m ở đâu?

08 Chương Dương, Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định 55000, Việt Nam

Giờ làm việc của Green Hotel Quy Nhơn - Cách biển 200m như thế nào?

Giờ làm việc của Green Hotel Quy Nhơn – Cách biển 200m là:

Green Hotel Quy Nhơn - Cách biển 200m có website không?

Địa chỉ trang web của Green Hotel Quy Nhơn – Cách biển 200m là: http://www.greenhotelquynhon.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Toàn Cảnh Sa Pa - TT. Sa Pa