GUGO Mart – Hoà Cường Bắc

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 185 Núi Thành, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 093 191 09 19
Trang web http://gugomart.com.vn/
Tọa độ 160.460.693, 10.822.136.359.999.900

 


Địa chỉ GUGO Mart ở đâu?

185 Núi Thành, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của GUGO Mart như thế nào?

Giờ làm việc của GUGO Mart là: Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00], Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00]

GUGO Mart có website không?

Địa chỉ trang web của GUGO Mart là: http://gugomart.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Sakuko Family - P. Minh Xuân