H+ việt trì – Ph.Gia Cẩm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 18 Hùng Quốc Vương, Ph.Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 35000, Việt Nam
Số điện thoại 0862 265 556
Trang web https://m.facebook.com/profile.php?id=108983534152642&ref=page_internal&_rdr
Tọa độ 21.314.356.999.999.900, 1.053.905.996

 


Địa chỉ H+ việt trì ở đâu?

18 Hùng Quốc Vương, Ph.Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 35000, Việt Nam

Giờ làm việc của H+ việt trì như thế nào?

Giờ làm việc của H+ việt trì là: Thứ Ba:[07:00-22:30], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:30], Thứ Sáu:[07:00-23:00], Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:30], Thứ Hai:[07:00-22:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cà phê Hương Hương - Bình Kiến