H2K COFFEE – Đắk Song

Thông tin liên hệ

Địa chỉ QL14, Đắk Song, Đăk Nông, Việt Nam
Số điện thoại 096 812 27 66
Trang web https://h2k-coffee.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 123.076.951, 1.075.862.666

 


Địa chỉ H2K COFFEE ở đâu?

QL14, Đắk Song, Đăk Nông, Việt Nam

Giờ làm việc của H2K COFFEE như thế nào?

Giờ làm việc của H2K COFFEE là: Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cafe Muối 3 - Phường 2