Ha Giang Historic Restaurant & Pub – P. Minh Khai

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 209 Minh Khai, P. Minh Khai, Hà Giang, 310000, Việt Nam
Số điện thoại 097 408 79 88
Trang web
Tọa độ 228.146.997, 1.049.894.678

 


Địa chỉ Ha Giang Historic Restaurant & Pub ở đâu?

209 Minh Khai, P. Minh Khai, Hà Giang, 310000, Việt Nam

Giờ làm việc của Ha Giang Historic Restaurant & Pub như thế nào?

Giờ làm việc của Ha Giang Historic Restaurant & Pub là: Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00]

Ha Giang Historic Restaurant & Pub có website không?

Địa chỉ trang web của Ha Giang Historic Restaurant & Pub là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Thanh Phương Restaurant - TT. Mèo Vạc