Ha Long Trendy Hotel – Thành phố Hạ Long

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 200000, Việt Nam
Số điện thoại 0203 3599 668
Trang web
Tọa độ 20.948.220.499.999.900, 10.707.258.429.999.900

 


Địa chỉ Ha Long Trendy Hotel ở đâu?

Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 200000, Việt Nam

Giờ làm việc của Ha Long Trendy Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Ha Long Trendy Hotel là:

Ha Long Trendy Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Ha Long Trendy Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Thùy Dương Hotel - Phú Hội