Hacom Galaxy Hotel – Phước Mỹ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Đường 16/4, Phước Mỹ, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 094 934 57 17
Trang web
Tọa độ 11.564.416, 1.090.206.899

 


Địa chỉ Hacom Galaxy Hotel ở đâu?

Đường 16/4, Phước Mỹ, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Hacom Galaxy Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Hacom Galaxy Hotel là:

Hacom Galaxy Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Hacom Galaxy Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Wings Bungalow - Dương Tơ