Hagiang Travel Hostel – Việt Nam

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 539 QL4C, Nguyen Trai Ward, Việt Nam
Số điện thoại 0219 6511 888
Trang web
Tọa độ 228.308.489, 10.498.326.759.999.900

 


Địa chỉ Hagiang Travel Hostel ở đâu?

539 QL4C, Nguyen Trai Ward, Việt Nam

Giờ làm việc của Hagiang Travel Hostel như thế nào?

Giờ làm việc của Hagiang Travel Hostel là:

Hagiang Travel Hostel có website không?

Địa chỉ trang web của Hagiang Travel Hostel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  NHÀ TRỌ AN LỘC - Vĩnh Long 85000