Hải Sản 88 – Lào Cai – Kim Tân

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 453 Ngo Quyen, Kim Tân, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam
Số điện thoại 0866 767 689
Trang web
Tọa độ 22.480.857, 1.039.816.233

 


Địa chỉ Hải Sản 88 - Lào Cai ở đâu?

453 Ngo Quyen, Kim Tân, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam

Giờ làm việc của Hải Sản 88 - Lào Cai như thế nào?

Giờ làm việc của Hải Sản 88 – Lào Cai là: Thứ Ba:[07:00-22:30], Thứ Tư:[07:00-22:30], Thứ Năm:[07:00-22:30], Thứ Sáu:[07:00-22:30], Thứ Bảy:[07:00-22:30], Chủ Nhật:[07:00-22:30], Thứ Hai:[07:00-22:30]

Hải Sản 88 - Lào Cai có website không?

Địa chỉ trang web của Hải Sản 88 – Lào Cai là:

Hình ảnh

Xem thêm:  BBQ Buzza House Thái Nguyên - Phan Đình Phùng