Hải Sản Anh Đức – Phường 4

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 42F Đ. Trần Phú, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3900 606
Trang web
Tọa độ 11.938.459, 10.843.045.099.999.900

 


Địa chỉ Hải Sản Anh Đức ở đâu?

42F Đ. Trần Phú, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Hải Sản Anh Đức như thế nào?

Giờ làm việc của Hải Sản Anh Đức là: Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00]

Hải Sản Anh Đức có website không?

Địa chỉ trang web của Hải Sản Anh Đức là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cơm Phở Loan Hồng - Đông Hương