HẢI SẢN BIỂN ĐÔNG – Vĩnh Trại

Thông tin liên hệ

Địa chỉ VQ57+VJG, Lý Thường Kiệt, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam
Số điện thoại 0205 3836 666
Trang web
Tọa độ 218.596.996, 10.676.406.519.999.900

 


Địa chỉ HẢI SẢN BIỂN ĐÔNG ở đâu?

VQ57+VJG, Lý Thường Kiệt, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam

Giờ làm việc của HẢI SẢN BIỂN ĐÔNG như thế nào?

Giờ làm việc của HẢI SẢN BIỂN ĐÔNG là: Thứ Ba:[10:30-00:00], Thứ Tư:[10:00-00:00], Thứ Năm:[10:30-00:00], Thứ Sáu:[10:30-00:00], Thứ Bảy:[09:45-11:00], Chủ Nhật:[10:30-00:00], Thứ Hai:[10:30-00:00]

HẢI SẢN BIỂN ĐÔNG có website không?

Địa chỉ trang web của HẢI SẢN BIỂN ĐÔNG là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Pu Luong Buffalo Restaurant - Cổ Lũng