Hải sản Đà Nẵng giá rẻ – 543 Đ. Trần Hưng Đạo

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Đối diện, 543 Đ. Trần Hưng Đạo, Sơn Trà, Đà Nẵng 50000, Việt Nam
Số điện thoại 093 300 28 02
Trang web https://www.facebook.com/haisandananggiare1
Tọa độ 160.530.856, 10.823.305.309.999.900

 


Địa chỉ Hải sản Đà Nẵng giá rẻ ở đâu?

Đối diện, 543 Đ. Trần Hưng Đạo, Sơn Trà, Đà Nẵng 50000, Việt Nam

Giờ làm việc của Hải sản Đà Nẵng giá rẻ như thế nào?

Giờ làm việc của Hải sản Đà Nẵng giá rẻ là: Thứ Hai:[07:00-18:30], Thứ Ba:[07:00-18:30], Thứ Tư:[07:00-18:30], Thứ Năm:[07:00-18:30], Thứ Sáu:[07:00-18:30], Thứ Bảy:[07:00-18:30], Chủ Nhật:[07:00-18:30]

Hải sản Đà Nẵng giá rẻ có website không?

Địa chỉ trang web của Hải sản Đà Nẵng giá rẻ là: https://www.facebook.com/haisandananggiare1

Hình ảnh

Xem thêm:  Hải sản Hoàng Thao - Quy Nhơn