Hải sản tươi sống Dương Khuyên – Hà Nam – Từ Đài

Thông tin liên hệ

Địa chỉ J2XF+293, Từ Đài, Duy Tiên, Hà Nam 18000, Việt Nam
Số điện thoại 097 388 37 92
Trang web
Tọa độ 20.647.520.399.999.900, 10.602.343.669.999.900

 


Địa chỉ Hải sản tươi sống Dương Khuyên - Hà Nam ở đâu?

J2XF+293, Từ Đài, Duy Tiên, Hà Nam 18000, Việt Nam

Giờ làm việc của Hải sản tươi sống Dương Khuyên - Hà Nam như thế nào?

Giờ làm việc của Hải sản tươi sống Dương Khuyên – Hà Nam là: Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[07:00-20:00], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00]

Hải sản tươi sống Dương Khuyên - Hà Nam có website không?

Địa chỉ trang web của Hải sản tươi sống Dương Khuyên – Hà Nam là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Hải Sản Tam Hải - Quảng Nam - Tam Nghĩa