Hải sản tươi sống – TP. Nam Định

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 200 Phan Đình Phùng, TP. Nam Định, Nam Định, Việt Nam
Số điện thoại 091 996 12 75
Trang web
Tọa độ 204.278.518, 10.618.306.799.999.900

 


Địa chỉ Hải sản tươi sống ở đâu?

200 Phan Đình Phùng, TP. Nam Định, Nam Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Hải sản tươi sống như thế nào?

Giờ làm việc của Hải sản tươi sống là:

Hải sản tươi sống có website không?

Địa chỉ trang web của Hải sản tươi sống là:

Hình ảnh

Xem thêm:  THỰC PHẨM BẾN TRE - An Hiệp