HaLong Delight Hotel – Bãi Cháy

Thông tin liên hệ

Địa chỉ X237+5R3, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0203 3698 899
Trang web
Tọa độ 20.952.897.399.999.900, 10.701.456.189.999.900

 


Địa chỉ HaLong Delight Hotel ở đâu?

X237+5R3, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của HaLong Delight Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của HaLong Delight Hotel là:

HaLong Delight Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của HaLong Delight Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Thành Vinh - Thành phố Vinh