HaNa 2 Apartment & Hotel Bac Ninh – Võ Cường

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Số 7 Đ. Võ Cường 12, Võ Cường, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 096 484 55 38
Trang web https://hanahotel.com.vn/
Tọa độ 21.170.728.699.999.900, 1.060.554.614

 


Địa chỉ HaNa 2 Apartment & Hotel Bac Ninh ở đâu?

Số 7 Đ. Võ Cường 12, Võ Cường, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của HaNa 2 Apartment & Hotel Bac Ninh như thế nào?

Giờ làm việc của HaNa 2 Apartment & Hotel Bac Ninh là:

HaNa 2 Apartment & Hotel Bac Ninh có website không?

Địa chỉ trang web của HaNa 2 Apartment & Hotel Bac Ninh là: https://hanahotel.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Hanoi Prime Center Hotel - Hàng Mã