HANAH HOTEL – Thành phố Phan Thiết

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Phú Thuỷ, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 093 218 44 68
Trang web http://www.hanahhotel.com/
Tọa độ 10.930.706.899.999.900, 1.081.151.895

 


Địa chỉ HANAH HOTEL ở đâu?

Phú Thuỷ, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của HANAH HOTEL như thế nào?

Giờ làm việc của HANAH HOTEL là:

HANAH HOTEL có website không?

Địa chỉ trang web của HANAH HOTEL là: http://www.hanahhotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Sông Hiếu-Song Hieu Hotel - Đắk Mâm