Hằng Ni Quán – Nhơn Hưng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ M247+XVR, N1, Nhơn Hưng, Tịnh Biên, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0296 6553 592
Trang web
Tọa độ 10.657.484, 10.501.462.719.999.900

 


Địa chỉ Hằng Ni Quán ở đâu?

M247+XVR, N1, Nhơn Hưng, Tịnh Biên, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Hằng Ni Quán như thế nào?

Giờ làm việc của Hằng Ni Quán là: Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Hằng Ni Quán có website không?

Địa chỉ trang web của Hằng Ni Quán là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Winston's Burgers & Beer - TT. Dương Đông