Hanoi media Hotel & Spa – Hàng Bạc

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 11 P. Hàng Dầu, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 098 790 30 19
Trang web http://www.mediahotelhanoi.com/
Tọa độ 210.318.917, 1.058.540.658

 


Địa chỉ Hanoi media Hotel & Spa ở đâu?

11 P. Hàng Dầu, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Hanoi media Hotel & Spa như thế nào?

Giờ làm việc của Hanoi media Hotel & Spa là:

Hanoi media Hotel & Spa có website không?

Địa chỉ trang web của Hanoi media Hotel & Spa là: http://www.mediahotelhanoi.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Royal Lotus Hotel Danang - Bắc Mỹ Phú