Hanoi Nostalgia Hotel & Spa – Hàng Buồm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 13-15 Lương Ngọc Quyến, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3926 3636
Trang web http://www.hanoinostalgiahotel.com/
Tọa độ 21.034.720.999.999.900, 1.058.530.262

 


Địa chỉ Hanoi Nostalgia Hotel & Spa ở đâu?

13-15 Lương Ngọc Quyến, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Hanoi Nostalgia Hotel & Spa như thế nào?

Giờ làm việc của Hanoi Nostalgia Hotel & Spa là:

Hanoi Nostalgia Hotel & Spa có website không?

Địa chỉ trang web của Hanoi Nostalgia Hotel & Spa là: http://www.hanoinostalgiahotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Khách T90 - Dương Tơ