Hanoi Posh Boutique Hotel – Hàng Mã

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 4A P. Hàng Giấy, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 024 3926 4420
Trang web
Tọa độ 21.039.741.499.999.900, 1.058.477.523

 


Địa chỉ Hanoi Posh Boutique Hotel ở đâu?

4A P. Hàng Giấy, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của Hanoi Posh Boutique Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Hanoi Posh Boutique Hotel là:

Hanoi Posh Boutique Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Hanoi Posh Boutique Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  CITY HOTEL LÀO CAI - Cốc Lếu