Hanoi Prime Center Hotel – Hàng Mã

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 36 Ng. Hàng Hương, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3747 6265
Trang web http://hanoiprimecenter.com/
Tọa độ 21.035.346.099.999.900, 1.058.454.601

 


Địa chỉ Hanoi Prime Center Hotel ở đâu?

36 Ng. Hàng Hương, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Hanoi Prime Center Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Hanoi Prime Center Hotel là:

Hanoi Prime Center Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Hanoi Prime Center Hotel là: http://hanoiprimecenter.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Lucky Star Hotel 266 Đề Thám - Phường Phạm Ngũ Lão