HANOK BBQ- KOREAN GRILL HOUSE – Phường Minh An

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 27 Trần Cao Vân, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 093 474 57 45
Trang web
Tọa độ 15.883.331.799.999.900, 10.832.646.849.999.900

 


Địa chỉ HANOK BBQ- KOREAN GRILL HOUSE ở đâu?

27 Trần Cao Vân, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của HANOK BBQ- KOREAN GRILL HOUSE như thế nào?

Giờ làm việc của HANOK BBQ- KOREAN GRILL HOUSE là: Thứ Hai:[14:30-22:30], Thứ Ba:[14:30-22:30], Thứ Tư:[10:00-22:30], Thứ Năm:[10:00-22:30], Thứ Sáu:[10:00-22:30], Thứ Bảy:[10:00-22:30], Chủ Nhật:[14:30-22:30]

HANOK BBQ- KOREAN GRILL HOUSE có website không?

Địa chỉ trang web của HANOK BBQ- KOREAN GRILL HOUSE là:

Hình ảnh

Xem thêm:  HƯNG SƠN QUÁN - Dốc Đen