HAPYSON’s SKYLIGHT – Xuân Thanh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 50 Phạm Thế Hiển, Xuân Thanh, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3787 797
Trang web https://hapysonskylight.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 109.331.731, 1.072.565.765

 


Địa chỉ HAPYSON's SKYLIGHT ở đâu?

50 Phạm Thế Hiển, Xuân Thanh, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của HAPYSON's SKYLIGHT như thế nào?

Giờ làm việc của HAPYSON’s SKYLIGHT là: Thứ Bảy:[06:30-23:00], Chủ Nhật:[06:30-23:00], Thứ Hai:[06:30-23:00], Thứ Ba:[06:30-23:00], Thứ Tư:[06:30-23:00], Thứ Năm:[06:30-23:00], Thứ Sáu:[06:30-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Đồng Quê - Phường 11