Hata Hotel – Ngô Mây

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 35 Nguyễn Nhạc, Ngô Mây, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định 55000, Việt Nam
Số điện thoại 093 191 12 88
Trang web http://hatahotel.com/
Tọa độ 13.763.753.699.999.900, 10.921.858.549.999.900

 


Địa chỉ Hata Hotel ở đâu?

35 Nguyễn Nhạc, Ngô Mây, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định 55000, Việt Nam

Giờ làm việc của Hata Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Hata Hotel là:

Hata Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Hata Hotel là: http://hatahotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Punt Hotel - Khách sạn Hải Phòng - Đông Khê