HB Spa – Thủ Đạo Thang Quảng ngãi – Nguyễn Ngiêm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 113 Phan Đình Phùng, Nguyễn Ngiêm, Quảng Ngãi, Việt Nam
Số điện thoại 0255 3939 998
Trang web http://hbspa.vn/
Tọa độ 15.121.075, 10.880.214.099.999.900

 


Địa chỉ HB Spa - Thủ Đạo Thang Quảng ngãi ở đâu?

113 Phan Đình Phùng, Nguyễn Ngiêm, Quảng Ngãi, Việt Nam

Giờ làm việc của HB Spa - Thủ Đạo Thang Quảng ngãi như thế nào?

Giờ làm việc của HB Spa – Thủ Đạo Thang Quảng ngãi là: Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

HB Spa - Thủ Đạo Thang Quảng ngãi có website không?

Địa chỉ trang web của HB Spa – Thủ Đạo Thang Quảng ngãi là: http://hbspa.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  One Spa Da Nang (원스파 다낭) - Bắc Mỹ Phú