Hệ thống cửa hàng Mẹ Bầu và Em Bé Kids Plaza – 6 Trần Hưng Đạo, Bắc Ninh – Đại Phúc

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 6 Trần Hưng Đạo, Đại Phúc, Bắc Ninh, 790000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 6608
Trang web https://www.kidsplaza.vn/
Tọa độ 211.760.968, 1.060.755.313

 


Giờ làm việc của Hệ thống cửa hàng Mẹ Bầu và Em Bé Kids Plaza - 6 Trần Hưng Đạo, Bắc Ninh như thế nào?

Giờ làm việc của Hệ thống cửa hàng Mẹ Bầu và Em Bé Kids Plaza – 6 Trần Hưng Đạo, Bắc Ninh là: Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hệ thống cửa hàng Mẹ Bầu và Em Bé Kids Plaza - 6 Trần Hưng Đạo, Bắc Ninh có website không?

Địa chỉ trang web của Hệ thống cửa hàng Mẹ Bầu và Em Bé Kids Plaza – 6 Trần Hưng Đạo, Bắc Ninh là: https://www.kidsplaza.vn/

Hình ảnh