Helen Halong Hotel – Quảng Ninh 200000

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Số 1,2 – D8 Monbay, Quảng Ninh 200000, Việt Nam
Số điện thoại 091 346 72 72
Trang web http://helenhalonghotel.com/
Tọa độ 209.489.983, 1.071.000.189

 


Địa chỉ Helen Halong Hotel ở đâu?

Số 1,2 – D8 Monbay, Quảng Ninh 200000, Việt Nam

Giờ làm việc của Helen Halong Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Helen Halong Hotel là:

Helen Halong Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Helen Halong Hotel là: http://helenhalonghotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Jasmine Hue Hotel - Phú Hội