Heo sữa quay Tây Ninh ( lò quay heo 7 Hiếu ) – TT. Hoà Thành

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 152/khu phố 3 đường, Lê Lợi, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh 80000, Việt Nam
Số điện thoại 090 814 79 57
Trang web http://heosuaquaytayninh.net/
Tọa độ 112.804.735, 106.126.106

 


Địa chỉ Heo sữa quay Tây Ninh ( lò quay heo 7 Hiếu ) ở đâu?

152/khu phố 3 đường, Lê Lợi, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh 80000, Việt Nam

Giờ làm việc của Heo sữa quay Tây Ninh ( lò quay heo 7 Hiếu ) như thế nào?

Giờ làm việc của Heo sữa quay Tây Ninh ( lò quay heo 7 Hiếu ) là: Thứ Bảy:[03:00-20:00], Chủ Nhật:[03:00-20:00], Thứ Hai:[03:00-20:00], Thứ Ba:[03:00-20:00], Thứ Tư:[03:00-20:00], Thứ Năm:[03:00-20:00], Thứ Sáu:[03:00-20:00]

Heo sữa quay Tây Ninh ( lò quay heo 7 Hiếu ) có website không?

Địa chỉ trang web của Heo sữa quay Tây Ninh ( lò quay heo 7 Hiếu ) là: http://heosuaquaytayninh.net/

Hình ảnh

Xem thêm:  Rock King Coffee Koi - Thành phố Hạ Long