Hipot – Paradise Buffet Lẩu & Dimsum – Phường Trần Phú

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 1 Nguyễn Thị Lưu, Phường Trần Phú, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 098 513 88 18
Trang web
Tọa độ 212.772.291, 1.061.913.201

 


Địa chỉ Hipot - Paradise Buffet Lẩu & Dimsum ở đâu?

1 Nguyễn Thị Lưu, Phường Trần Phú, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Hipot - Paradise Buffet Lẩu & Dimsum như thế nào?

Giờ làm việc của Hipot – Paradise Buffet Lẩu & Dimsum là: Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00]

Hipot - Paradise Buffet Lẩu & Dimsum có website không?

Địa chỉ trang web của Hipot – Paradise Buffet Lẩu & Dimsum là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn Miền Tây - Hải Đình