HiTea phố Vôi – Phố Vôi

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 9735+QR2, Phố Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 097 298 62 22
Trang web
Tọa độ 213.543.819, 1.062.595.221

 


Địa chỉ HiTea phố Vôi ở đâu?

9735+QR2, Phố Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của HiTea phố Vôi như thế nào?

Giờ làm việc của HiTea phố Vôi là: Thứ Bảy:[08:00-23:00], Chủ Nhật:[08:00-23:00], Thứ Hai:[08:00-23:00], Thứ Ba:[08:00-23:00], Thứ Tư:[08:00-23:00], Thứ Năm:[08:00-23:00], Thứ Sáu:[08:00-23:00]

HiTea phố Vôi có website không?

Địa chỉ trang web của HiTea phố Vôi là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cafe SaLa - P. An Phú