Hồ bơi Vườn Hồng – Hoà Thành

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Khu phố 3, Hoà Thành, Tây Ninh 840000, Việt Nam
Số điện thoại 097 921 12 46
Trang web
Tọa độ 11.282.906.299.999.900, 10.612.575

 


Địa chỉ Hồ bơi Vườn Hồng ở đâu?

Khu phố 3, Hoà Thành, Tây Ninh 840000, Việt Nam

Giờ làm việc của Hồ bơi Vườn Hồng như thế nào?

Giờ làm việc của Hồ bơi Vườn Hồng là: Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Hồ bơi Vườn Hồng có website không?

Địa chỉ trang web của Hồ bơi Vườn Hồng là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cà Phê Trang - Phường Hoàng Văn Thụ