Hoa Mai Plus Hostel – Đồng Mỹ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 30A Đông Hải, Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0827 299 777
Trang web
Tọa độ 17.480.258.499.999.900, 10.662.150.899.999.900

 


Địa chỉ Hoa Mai Plus Hostel ở đâu?

30A Đông Hải, Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Hoa Mai Plus Hostel như thế nào?

Giờ làm việc của Hoa Mai Plus Hostel là:

Hoa Mai Plus Hostel có website không?

Địa chỉ trang web của Hoa Mai Plus Hostel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Đại Huệ - Nghi Hương