Hoa Quả tươi Nguyên Trang – Trưng Vương

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Chợ Thái đường, Bến Oánh, Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên 23100, Việt Nam
Số điện thoại 098 832 76 68
Trang web https://hoa-qua-tuoi-nguyen-trang.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 21.599.194.699.999.900, 1.058.444.272

 


Địa chỉ Hoa Quả tươi Nguyên Trang ở đâu?

Chợ Thái đường, Bến Oánh, Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên 23100, Việt Nam

Giờ làm việc của Hoa Quả tươi Nguyên Trang như thế nào?

Giờ làm việc của Hoa Quả tươi Nguyên Trang là: Thứ Hai:[05:00-20:00], Thứ Ba:[05:00-20:00], Thứ Tư:[05:00-20:00], Thứ Năm:[05:00-20:00], Thứ Sáu:[05:00-20:00], Thứ Bảy:[05:00-20:00], Chủ Nhật:[05:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hồ bơi Bạch Đằng - Lý Văn Lâm