Hoa Tươi Bạc Liêu, Điện Hoa Tươi Bạc Liêu – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 5K Lê Duẩn, Phường 1, Bạc Liêu, 97100, Việt Nam
Số điện thoại 096 618 31 83
Trang web http://www.shophoagannhat.com/
Tọa độ 92.957.894, 10.572.792.729.999.900

 


Địa chỉ Hoa Tươi Bạc Liêu, Điện Hoa Tươi Bạc Liêu ở đâu?

5K Lê Duẩn, Phường 1, Bạc Liêu, 97100, Việt Nam

Giờ làm việc của Hoa Tươi Bạc Liêu, Điện Hoa Tươi Bạc Liêu như thế nào?

Giờ làm việc của Hoa Tươi Bạc Liêu, Điện Hoa Tươi Bạc Liêu là: Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hoa Tươi Bạc Liêu, Điện Hoa Tươi Bạc Liêu có website không?

Địa chỉ trang web của Hoa Tươi Bạc Liêu, Điện Hoa Tươi Bạc Liêu là: http://www.shophoagannhat.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Hoa: Hường Nhi flower - Tam Thanh