Hoang Le Hotel – Việt Nam

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Hamlet 4, Binh Hung Commune, Binh Chanh District, Việt Nam
Số điện thoại 028 5431 1235
Trang web http://hoanglehotel.com/
Tọa độ 10.720.832, 10.668.668.799.999.900

 


Địa chỉ Hoang Le Hotel ở đâu?

Hamlet 4, Binh Hung Commune, Binh Chanh District, Việt Nam

Giờ làm việc của Hoang Le Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Hoang Le Hotel là:

Hoang Le Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Hoang Le Hotel là: http://hoanglehotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Laluna Hoi An Riverside Hotel & Spa - Phường Minh An