Hoang Long Hotel Bai Chay – Bãi Cháy

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Phạm Văn Đồng, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0203 3515 548
Trang web https://sites.google.com/view/hoanglonghotel/trang-ch%E1%BB%A7
Tọa độ 20.953.308.099.999.900, 107.024.228

 


Địa chỉ Hoang Long Hotel Bai Chay ở đâu?

Phạm Văn Đồng, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hoang Long Hotel Bai Chay như thế nào?

Giờ làm việc của Hoang Long Hotel Bai Chay là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà nghỉ Phương Phương - Bắc Hà