Hoang Phat Hotel – Phường Thắng Tam

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 1 La Văn Cầu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 78210, Việt Nam
Số điện thoại 090 665 95 60
Trang web
Tọa độ 10.337.620.399.999.900, 1.070.907.137

 


Địa chỉ Hoang Phat Hotel ở đâu?

1 La Văn Cầu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 78210, Việt Nam

Giờ làm việc của Hoang Phat Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Hoang Phat Hotel là:

Hoang Phat Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Hoang Phat Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Hoàng Gia - Thống Nhất