Hoàng Quyên 10-Happy Villa Flamingo Đại Lải Resort – Ngọc Thanh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Đại Lải, Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Số điện thoại 096 214 03 36
Trang web https://vietnamresort.vn/st_rental/hoang-quyen/
Tọa độ 213.361.833, 10.571.841.669.999.900

 


Hình ảnh

Xem thêm:  Villa Venus 2 - Ngọc Thanh