HOÀNG TÂN PALCE – Nhà hàng Tiệc Cưới tại Thái Bình – Tiền Phong

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Tầng 9 Hòang Hà Building, 368 Lý Bôn, Tiền Phong, Thái Bình, Việt Nam
Số điện thoại 096 655 11 55
Trang web https://nhahangkimlong.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 20.451.227.199.999.900, 10.633.399.639.999.900

 


Địa chỉ HOÀNG TÂN PALCE - Nhà hàng Tiệc Cưới tại Thái Bình ở đâu?

Tầng 9 Hòang Hà Building, 368 Lý Bôn, Tiền Phong, Thái Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của HOÀNG TÂN PALCE - Nhà hàng Tiệc Cưới tại Thái Bình như thế nào?

Giờ làm việc của HOÀNG TÂN PALCE – Nhà hàng Tiệc Cưới tại Thái Bình là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cà Phê Thanh Hoa - Đức Long