Hoang Trinh Hotel – Phường Cẩm Phổ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 45 Lê Quý Đôn, Phường Cẩm Phổ, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0235 3963 579
Trang web http://hoangtrinhhotelhoian.com/
Tọa độ 15.879.763.599.999.900, 10.832.360.829.999.900

 


Địa chỉ Hoang Trinh Hotel ở đâu?

45 Lê Quý Đôn, Phường Cẩm Phổ, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Hoang Trinh Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Hoang Trinh Hotel là:

Hoang Trinh Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Hoang Trinh Hotel là: http://hoangtrinhhotelhoian.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Ann Retreat Resort&Spa - Phường Cẩm Phổ