Hoàng Tuyết Motel – Ngô Quyền

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 70 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 091 324 69 14
Trang web
Tọa độ 208.475.639, 1.066.907.032

 


Địa chỉ Hoàng Tuyết Motel ở đâu?

70 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Hoàng Tuyết Motel như thế nào?

Giờ làm việc của Hoàng Tuyết Motel là:

Hoàng Tuyết Motel có website không?

Địa chỉ trang web của Hoàng Tuyết Motel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Hotel phước long - Phước Long