Học Viện Thẩm Mỹ L’Paradis – Chi Nhánh Bến Tre – TT. Bình Đại

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 112/1B Đường 30/4, TT. Bình Đại, Bình Đại, Bến Tre 86000, Việt Nam
Số điện thoại 094 940 46 88
Trang web
Tọa độ 101.784.619, 10.670.282.499.999.900

 


Địa chỉ Học Viện Thẩm Mỹ L'Paradis - Chi Nhánh Bến Tre ở đâu?

112/1B Đường 30/4, TT. Bình Đại, Bình Đại, Bến Tre 86000, Việt Nam

Giờ làm việc của Học Viện Thẩm Mỹ L'Paradis - Chi Nhánh Bến Tre như thế nào?

Giờ làm việc của Học Viện Thẩm Mỹ L’Paradis – Chi Nhánh Bến Tre là: Thứ Bảy:[08:00-19:30], Chủ Nhật:[08:00-19:30], Thứ Hai:[08:00-19:30], Thứ Ba:[08:00-19:30], Thứ Tư:[08:00-19:30], Thứ Năm:[08:00-19:30], Thứ Sáu:[08:00-19:30]

Học Viện Thẩm Mỹ L'Paradis - Chi Nhánh Bến Tre có website không?

Địa chỉ trang web của Học Viện Thẩm Mỹ L’Paradis – Chi Nhánh Bến Tre là:

Hình ảnh

Xem thêm:  TÂN HOA HỒNG SPA - An Nghiệp