Hoi An Historic Hotel – Sơn Phong

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 10 Trần Hưng Đạo, Sơn Phong, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0235 3861 445
Trang web http://www.hoianhistorichotel.com.vn/
Tọa độ 15.880.561.199.999.900, 1.083.307.164

 


Địa chỉ Hoi An Historic Hotel ở đâu?

10 Trần Hưng Đạo, Sơn Phong, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Hoi An Historic Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Hoi An Historic Hotel là:

Hoi An Historic Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Hoi An Historic Hotel là: http://www.hoianhistorichotel.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Rose Hotel Quang Binh - Bảo Ninh