Hội Lương Thực Thực Phẩm TP.HCM FFA – Bến Nghé

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 156 Đ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3920 6352
Trang web
Tọa độ 10.779.559.899.999.900, 1.066.953.011

 


Địa chỉ Hội Lương Thực Thực Phẩm TP.HCM FFA ở đâu?

156 Đ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hội Lương Thực Thực Phẩm TP.HCM FFA như thế nào?

Giờ làm việc của Hội Lương Thực Thực Phẩm TP.HCM FFA là:

Hội Lương Thực Thực Phẩm TP.HCM FFA có website không?

Địa chỉ trang web của Hội Lương Thực Thực Phẩm TP.HCM FFA là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Trái Cây Đồng Xoài 3 - Tân Bình