Homestay hòn sơn (SAKE) – Kiên Hải

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Bãi Giếng, Kiên Hải, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 090 799 64 41
Trang web
Tọa độ 98.013.938, 1.046.139.125

 


Địa chỉ Homestay hòn sơn (SAKE) ở đâu?

Bãi Giếng, Kiên Hải, Kiên Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Homestay hòn sơn (SAKE) như thế nào?

Giờ làm việc của Homestay hòn sơn (SAKE) là:

Homestay hòn sơn (SAKE) có website không?

Địa chỉ trang web của Homestay hòn sơn (SAKE) là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Nguyễn Đà Nẵng - Bắc Mỹ Phú